بعضی از روز‌ها خاص‌ترند

ایجاد و حفظ فضایی صمیمی و دوستانه از مهم‌ترین اولویت‌های دیوار است. به همین دلیل برخی از مناسبت‌ها را فرصتی خوبی می‌دانیم برای تقویت این احساس و ساختن خاطره‌های خوب. مناسبت‌هایی مثل نوروز، شب یلدا و سال‌روز شکل‌گیری دیوار، بهانه‌هایی هستند برای اینکه تجربهٔ بهتری برای دیواری‌ها رقم بخورد.

رویداد‌های دیوار
رویداد‌های دیوار
رویداد‌های دیوار
رویداد‌های دیوار
رویداد‌های دیوار
رویداد‌های دیوار

رویدادهای داخلی

سامرکمپ؛ فرصتی برای کم‌تجربه‌ترها

سامرکمپ؛ فرصتی برای کم‌تجربه‌ترها

فراهم کردن شرایط تجربهٔ کار حرفه‌ای برای افراد مستعد و توانمندی که سابقهٔ کاری زیادی ندارند، همواره از اولویت‌های هزاردستان بوده است. در همین راستا تا به حال چهار دورهٔ سامرکمپ در هزاردستان برگزار شده که دو دوره از آن در دیوار اجرا شده است. طی این دوره‌ها افراد مستعد و علاقه‌مند پس از پشت سر گذاشتن آزمون‌های ورودی، توسط دیوار آموزش داده شده و در نهایت تعدادی از آن‌ها جذب دیوار خواهند شد. دوره‌های گذشتهٔ سامرکمپ در زمینه‌های مهندسی نرم‌افزار، فرانت‌اند و تحلیل داده برگزار شده است.

هکتون؛ چند روزِ کاریِ متفاوت

هکتون؛ چند روزِ کاریِ متفاوت

در دیوار این فرصت وجود دارد تا همهٔ همکاران ایده‌های خلاقانهٔ خود را ارائه دهند و در کنارِ آن سایر مهارت‌هایشان، پژوهش، کار تیمی و مدیریت زمان و پروژه را تقویت کنند. هکتون هم رویدادی‌ست برای فاصله گرفتن از مسئولیت‌های فعلی و ارائهٔ ایده‌های نو. در این رویداد که معمولاً در سه روز برگزار می‌شود، همهٔ همکاران دیوار، در هر بخش و واحدی که باشند، تیم‌های جدید تشکیل می‌دهند و با هدف بهبود فرآیندهای داخلی یا توسعهٔ محصولات دیوار، بر روی ایده‌های جدید کار می‌کنند. در پایان رویداد نیز تیم‌های برنده به تشخیص هیئت داوران انتخاب می‌شوند.

چهارشنبگان، ساعتی برای پرسش و پاسخ

چهارشنبگان، ساعتی برای پرسش و پاسخ

در اولین چهارشنبهٔ‌ هر ماه رویدادی در دیوار برگزار می‌شود با هدف مطرح کردن دغدغه‌ها و مسائلی که ممکن است ذهن دیواری‌ها را درگیر کرده باشد. در این رویداد همهٔ همکاران می‌توانند دربارهٔ تصمیمات، استراتژی‌ها و اقدامات جدید، پرسش‌های خود را مطرح کنند تا توسط مدیران ارشد به آن‌ها پاسخ داده شود.