رویدادها در دیوار

در فرهنگ سازمانی دیوار، انتقال تجربه و به اشتراک گذاشتن دانش، نقش پررنگی دارد. ما باور داریم که بازگو کردن تجربیات، چالش‌ها و ایده‌های اجرا شده در دیوار، و همین‌طور حمایت از رویدادهایی که با هدف انتقال دانش برگزار می‌شوند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در در ارتقای سطح دانش در زمینه‌های مرتبط و کمک به افراد علاقه‌مند داشته باشد. از همین رو دیوار تلاش می‌کند تا با شناسایی و حمایت از رویدادهای مرتبط، و در صورت امکان اجرای برنامه‌های بلندمدت مثل برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی، در این راه قدم بردارد؛ تا افراد علاقه‌مند و مستعد بتوانند به منابع قابل اطمینان آموزشی دسترسی پیدا کرده و مسیر شغلی خود را شفاف‌تر تعریف کنند.

رویدادهای اخیر

گزارش سال ۹۹

گزارش سال ۹۹
مردادماه ۱۴۰۰

در مردادماه ۱۴۰۰، طی رویدادی از گزارش سال ۹۹ دیوار رونمایی شد. این گزارش شامل دیتاهای متنوع و جذابی از آگهی‌های دیوار در دسته‌بندی‌های مختلف، در سال ۹۹ است. در این رویداد مدیران دیوار دربارهٔ آمار و ارقام موجود در این گزارش گفتند و در مورد مسیر آیندهٔ دیوار، استراتژی‌ها، چالش‌ها و اهداف صحبت کردند.

سامرکمپ ۱۴۰۰

سامرکمپ ۱۴۰۰
تابستان و پاییز ۱۴۰۰

این رویداد در تابستان ۱۴۰۰، در حوزه‌های بک‌اند، فرانت‌اند و تحلیل دیتا برگزار شد. در این دورهٔ آموزشی ۴۵ روزه، ۴۷ نفر به عنوان کارآموز در این حوزه‌ها در دیوار مشغول به کار شدند،‌ تکنولوژی‌های مورد استفاده در دیوار را فرا گرفتند، با فرآیندهای کاری و ساختار تیم‌ها در دیوار آشنا شدند و در قالب تیم پروژه‌ّهای مختلفی را اجرا کردند. در نهایت ۲۶ نفر از این افراد، برای ادامه همکاری به دیوار پیوستند.

سامرکمپ ۱۴۰۱

سامرکمپ ۱۴۰۱
تابستان ۱۴۰۱

تابستان ۱۴۰۱ دومین دوره از سامرکمپ دیوار، در حوزه‌های مهندسی نرم‌افزار و فرانت‌اند برگزار شد. شرکت کنندگان بخش فرانت‌اند طی این دوره، مباحث Javascript و React را فراگرفتند و در بخش مهندسی نرم‌افزار نیز Django ،Python، Devops و Git آموزش داده شد. علاوه بر این تمامی شرکت‌کنندگان با مفاهیم Agile ،Scrum و Teamwork نیز آشنا شدند. این دوره که از ابتدای مرداد تا پایان شهریور برگزار شد ۱۲۰۰ نفر متقاضی داشت که از این تعداد ۲۵ نفر برای شرکت در آن انتخاب شدند. در نهایت ۱۵ نفر از شرکت‌کنندگان، به دیوار اضافه شدند.